Leren over je eigen dorp, stad en streek

Op ontdekkingsreis!
 
Het Oversticht richt zich als kennisinstituut niet alleen op het delen van kennis met volwassenen. Door het ontwikkelen van doorgaande leerlijnen erfgoed wordt de kennis en expertise van diverse adviseurs van Het Oversticht ook op leerlingen van het basisonderwijs overgebracht. De afgelopen jaren heeft Het Oversticht een methode ontwikkeld, waarbij lerend onderzoeken en het vergroten van het omgevingsbewustzijn de speerpunten zijn. Uitgangspunt is de directe omgeving van de leerlingen en docenten. De lessen volgen elkaar verbredend en verdiepend op en krijgen de titel ‘op ontdekkinsgreis’ mee. Elke les heeft een concreet lesdoel. Met elke leerlijn hopen we een zaadje te planten dat uitgroeit tot kennis over, maar vooral interesse in  en verwondering over eigen omgeving en identiteit. De tijden dat vakken als geschiedenis en aardrijkskunde als saai en overbodig gezien werden, zijn wat ons betreft voorbij!